Privacy

Je zit in onze database omdat je op één van onze infomomenten aangaf dit graag te willen, interesse betoonde voor onze werking of omdat je je zelf inschreef voor onze mailings. Wij respecteren de privacy van onze lezers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens worden enkel opgeslagen in ons adressenbestand om op de hoogte te blijven van nieuws uit De Ark Vlaanderen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Via johan@ark.vlaanderen kan u steeds vragen welke gegevens wij over u verwerken, deze gegevens verbeteren, laten wissen of vragen om deze over te dragen.