Meditation for Life in De Ark Kortrijk i.o.

lees meer...

Coronatijden in De Ark

lees meer...

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, volgen alle Arkgemeenschappen in Vlaanderen de richtlijnen van de overheid.

Alle dagbesteding is gesloten.

Alle woonhuizen zijn gesloten voor bezoek. Enkel assistenten en medisch personeel hebben toegang.

Iedereen doet zijn best om goed voor elkaar te zorgen.

Jullie kunnen ons helpen door eens te bellen, te skypen, een kaartje of mailtje te sturen. Je vindt onze adressen door hieronder te klikken om de desbetreffende gemeenschap:

Bericht van De Ark Internationaal over de resultaten van het onderzoek naar Jean Vanier

lees meer...

Bericht van De Ark Internationaal over de resultaten van het onderzoek naar Jean Vanier

De Ark Internationaal heeft op 22 februari 2020 de resultaten van het onderzoek naar de omgeving van pater Thomas Philippe, met inbegrip van de rol van Jean Vanier, bekendgemaakt. Dit onderzoek, toevertrouwd aan een onafhankelijk extern bureau, werd in juni 2019 in opdracht van De Ark Internationaal gelanceerd. 

 

De resultaten van dit onderzoek betrekken Jean Vanier rechtstreeks bij gevallen van misbruik van volwassen vrouwen zonder beperking. De Ark veroordeelt dit wangedrag van Jean Vanier uiteraard ten stelligste. Bij het vernemen van dit nieuws gaan onze gedachten in eerste instantie uit naar de slachtoffers van dit misbruik. Wij hebben ontzag voor de moed die zij hebben getoond door hun ervaringen te delen en wij leven erg mee met het leed dat zij in hun getuigenissen hebben geuit.

 

De Ark en haar omgeving zijn diep geschokt van deze resultaten. Als vergunde zorgaanbieder zullen wij mensen met een verstandelijke beperking blijven verwelkomen met professionaliteit en inzet om op deze manier de unieke waarde van ieder mens in de samenleving te bevorderen.

 

Alle info hieromtrent vindt u op www.larche.org. De Nederlandse brief van Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, onze internationale verantwoordelijken, vindt u hier.

Voor meer info kan u contact opnemen met de regionale verantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland op +32 472 66 43 24 of johan@ark.vlaanderen.

 

Indien u zelf mensen kent die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, kan u hen doorverwijzen naar het meldpunt van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik (telefoonnummer 1712) of Tele-Onthaal (telefoonnummer 106).

 

Boek Ontwapenende kracht van Christian Salenson

lees meer...

In het boek ‘Ontwapenende kracht’ gaat de theoloog Christian Salenson op zoek naar de betekenis van geloof en religie in De Ark. Is De Ark christelijk, pluralistisch of seculier? Is De Ark een kerkelijke, een interreligieuze of een seculiere organisatie? Spiritualiteit wordt beleefd als een wezenlijk onderdeel van de menselijke persoon als geheel, maar hoe komt dit tot uiting in De Ark? Wat is het fundament van die beleving en is die ook toegankelijk voor niet-christenen?

Salenson maakt een boeiende analyse van de fundamentele, christelijke én universele ervaring van de ontmoeting met mensen met een verstandelijke beperking. Hij onthult welke ontwapenende kracht, tevens ook de titel van dit boek, er in de relatie met mensen met een beperking schuilt. Het boek is dan ook een aanrader voor wie de theologische en ecclesiologische betekenis van De Ark voor de wereld vandaag wil begrijpen. Een korte inhoud.

Toen Christian Salenson onderzoek en bevragingen deed bij de vaste leden van De Ark merkte hij dat de mensen telkens opnieuw verhalen vertelden over ontmoetingen in De Ark waardoor Salenson begreep dat hij het fundament van die verhalen moest achterhalen om de betekenis van geloof en religie in De Ark te begrijpen.

Begeleiders vertrekken vaak vanuit een zorgvraag, maar door een woord, een gebaar, een gebaar doorbreekt de persoon met een beperking het harnas van de begeleider waardoor hij in een wederkerige ontmoeting wordt meegenomen die hem uit zijn lood slaat. Salenson beschrijft hoe de begeleider een grenservaring meemaakt waardoor hij niet langer de meerdere of de sterkere is, maar door de confrontatie met de kwetsbaarheid van de persoon met een beperking zijn eigen kwetsbaarheid van onder het stof komt en ruimte krijgt. Hij ervaart dat zijn kwetsbaarheid er mag zijn en dat het hem zelfs nieuw leven geeft. De ontmoeting wordt vruchtbaar voor de begeleider. Je wordt meer mens door je zwakheden te aanvaarden en ze niet te verstoppen voor jezelf of anderen door het beeld dat je van jezelf ophangt. Deze ervaring is niet voorbehouden aan mensen die in De Ark leven, maar de ontmoeting met mensen met een beperking vormt hierbij vaak een eyeopener. Door je beperking of zwakheden te aanvaarden, zeg je ‘ja’ aan het leven waardoor je anders in de wereld staat. Je hanteert een andere weegschaal om de schoonheid van mensen te beoordelen. Je ontvangt van de mensen voor wie je dacht te zorgen, je eigen bestemming.

Deze fundamentele ervaring herkennen christenen als het Paasmysterie, de Geest is in staat om ‘alles nieuw te maken’, om leven te laten geboren worden zelfs in de dood, om kracht te brengen in zwakheid. Dit betekent echter niet dat die fundamentele ervaring enkel voorbehouden is voor christenen, ze kan door iedereen beleefd worden.

Vanaf het begin zijn er nauwe banden met de katholieke Kerk, toch behoort De Ark haar niet toe juist omdat die fundamentele ervaring universeel is. De Ark is ontstaan kort na het tweede Vaticaans concilie en is duidelijk een kind van zijn tijd. Dit concilie opende de rigide kijk op het toebehoren tot de Kerk en introduceerde het begrip ‘volk van God’ als het samengaan van christenen, joden, moslims en alle anderen van wie God niet ver is. De Ark laat door haar geworteld zijn in de christelijke openbaring en door de diversiteit van haar leden het nieuwe Godsvolk zien in al zijn verscheidenheid. De Ark bevindt zich steeds in deze paradox en kan maar zichzelf blijven door in die paradox te blijven staan en beide polen te voeden, ze kan bij wijze van spreken niet met en niet zonder de Kerk.

Je kan het boek verkrijgen bij Halewijn en De Ark Vlaanderen voor €20,50.
Christian Salenson, Ontwapenende kracht, Halewijn, 2019.