Goede Vrijdag voor De Ark Haïte

lees meer...

Lees hier de volledige brief.

Als het elke dag Goede Vrijdag is...

"In de huidige situatie in Haïti eist elke dag een zware tol van ons. Hoewel we hoopten dat het na een paar jaar beter zou worden, is het alleen maar verergerd. Niemand van ons voelt zich veilig of hoopvol. De geweerschoten die klinken wanneer bendes met elkaar vechten, lijken recht in ons huis af te gaan. Dit verhoogt ons stressniveau en velen van ons worden nu ziek door de spanning en druk."

Eunice, verantwoordelijke van De Ark in Port-au-Prince, Haïti

De gemeenschap bevindt zich tussen twee buurten die worden gecontroleerd door rivaliserende bendes. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook duur. Ze zijn beperkt in hun bewegingsvrijheid, wat gevolgen heeft voor iedereen. De constante angst is verstikkend. Als er een paar keer per week schoten losbarsten, lijkt het alsof ze vlak naast hen staan. De crisis heeft ook ernstige financiële gevolgen. Het is te gevaarlijk om het huis te verlaten, waardoor ze niet langer hun producten op de lokale markt kunnen verkopen.

Helaas heeft het gebrek aan essentiële medicijnen geleid tot de dood van Samuel Torchon, een van de bewoners. Ondanks alle inspanningen konden zijn medicijnen tegen epilepsie niet worden gevonden.

... en je een Pasen bent voor een ander

Emmanuella, een van de bewoners van De Ark, deelt haar verhaal:

“Ik ben gelukkig omdat ik niet zo bang ben als de anderen. Daarom probeer ik sterk te blijven en de stress bij mijn vrienden weg te nemen. We kijken samen tv, werken in de tuin bij het huis, vertellen elkaar moppen en proberen zoveel mogelijk te lachen. Dansen en zingen om iedereen op te vrolijken vind ik geweldig. Ik wil vooral hoopvol blijven. We moeten elkaar helpen. Dat is wat ons op de been houdt. Bid voor ons en wees er altijd voor elkaar. Ik voel me bevoorrecht dat ik mijn kracht aan de gemeenschap kan geven en voel me gedragen door het vertrouwen dat ik krijg.”

Je kunt financieel steunen door een donatie te doen op onze giftenrekening BE72 3631 4032 7516 (fiscaal attest vanaf €40) met vermelding 'Haïti'.

Lees hier de volledige brief.

Nieuws uit De Ark in Bethlehem

lees meer...

 

Lees hier de laatste nieuwsbrief uit De Ark Bethlehem

Impactrapport van De Ark Internationaal 2022

lees meer...

 

Klik hier voor het volledige rapport.

Vacatures

lees meer...

Bekijk hier al onze vacatures.

Een jaartje in De Ark in het buitenland

lees meer...

Zin in een life-changing jaartje met ESC in Kroatië, Slovenië of Tsjechië?

ESC is een Europees subsidieprogramma om jongeren binnen Europa een jaartje vrijwilligerswerk te laten doen. Elk jaar komen er enkele ESC-jongeren uit het buitenland meeleven in De Ark in Vlaanderen. Maar omgekeerd is mogelijk: ook jij kan een jaartje als vrijwilliger aan de slag in een andere Ark met het ESC-programma in Europa. De Ark in Kroatië, Slovenië en Tsjechië hebben ook een erkenning voor het ESC-programma.

Waarom zou je dit doen?

 • Omdat het leven voorgoed verandert!
 • Je leert veel over jezelf
 • Je maakt vrienden voor de rest van je leven
 • Je leert graag zien
 • Je hebt plezier en leert de eenvoudige dingen in het leven te waarderen

Wie kan ESC-vrijwilliger worden?

 • Je bent tussen 18 en 30 jaar oud
 • Je houdt ervan om in een gemeenschap te wonen
 • Je vindt het leuk om vrienden te maken met mensen die anders zijn dan jij
 • Je hebt geen speciale opleiding of diploma in maatschappelijk werk of pedagogie nodig 
 • Je spreekt Engels of Frans en je bent bereid om de lokale taal ter plekke te leren, je krijgt een aangepaste taalcursus

Wat biedt ESC?

 • Een levensveranderende ervaring
 • Gratis vrijwilligersjaar: eten, kamer, reiskosten, zakgeld, ziekteverzekering,...
 • Je deelt een huis/appartement met andere vrijwilligers of je woont in één van de Arkhuizen
 • Persoonlijke begeleiding ter plekke en ondersteuning vanuit De Ark Vlaanderen
 • Gratis taalcursus
 • Familie en vrienden zijn welkom voor een bezoek gedurende het jaar

Wat wordt er precies van je verwacht?

Bekijk hier de projectbeschrijvingen van elke gemeenschap:

Interesse? Wil je meer weten?

Contacteer Anja of rechtstreeks de gemeenschap in Kroatië, Slovenië en Tsjechië.

Rapport over de oorlog in Oekraïne

lees meer...

DANKJEWEL - Life goes on - Blijvende steun voor de dagelijkse werking 

We hebben genoeg geld voor het Noodfonds voor De Ark Oekraïne - DANKJEWEL! Maar Life goes on, de kosten voor de dagbesteding worden niet door het Noodfonds gedekt. U kan nog steeds doneren op BE72 3631 4032 7516.

Wat is er gebeurd met het geld?

Bekijk hier het volledige rapport dat De Ark Internationaal maakte over de besteding van dit Noodfonds.

Ik wil u bedanken voor de grote steun, die zeer, zeer noodzakelijk en belangrijk voor ons nu, in de tijd van oorlog. Mijn man verloor zijn baan in mei ... dus de steun met voedsel en huishoudelijke artikelen heeft onze familie erg geholpen. Bedankt voor de zorg voor de mensen met een beperking en voor hun families, ook, om ons niet alleen te laten met onze moeilijkheden. Moge God u allen zegenen.

Moeder van een langdurig Arklid in Lviv

Brief vanuit De Ark Internationaal

Onze steun aan Oekraïne

7 oktober 2022

Beste vrienden, 

Hartelijk dank voor uw gulle reactie op de oproep tot financiering als reactie op de oorlog in Oekraïne. Over de hele wereld hebben gemeenschappen en landen van De Ark zich gemobiliseerd om in de behoeften te voorzien. Tot nu toe hebben landen over de hele wereld 655.000 euro ingezameld om onze mensen met een beperking die getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne te steunen. Bedankt! 

Dankzij deze financiering zijn we in staat geweest snel en effectief te reageren om het werk van De Ark in Oekraïne te ondersteunen en om nieuwe en creatieve manieren te vinden om steun te voorzien. Zo konden we personeelskosten financieren in een afbrokkelende economie en isolement voorkomen door gebruik van technologische hulpmiddelen wanneer het onveilig was om van huis weg te gaan.

We hebben ook het werk voor de opvang van vluchtelingen in Litouwen en Polen ondersteund, van maart tot vandaag.  En vele andere gemeenschappen van De Ark hebben ook hun deuren geopend, in Frankrijk, Slovenië, Tsjechië, Groot-Brittannië...

 We hebben ook kunnen ondersteunen:

 •  de verzending van medicijnen en noodzakelijke dagelijkse artikelen van Polen naar Oekraïne
 • samenwerking met een Oekraïense partnerorganisatie in Polen die vluchtelingengezinnen ondersteunt bij hun integratie in Polen
 • noodzakelijke aanpassingen in huizen om ze toegankelijk te maken voor mensen met een beperking

Het Toewijzingscomité van De Ark Internationaal voor dit Noodfonds werkt nauw samen met de met de lokale gemeenschappen om te luisteren naar de noden ter plaatse. Het Toewijzingscomité werkt ook nauw samen met de gemeenschappen om het gebruik van alle fondsen goed te keuren en om verantwoording af te leggen en verslag uit te brengen over alle ontvangen fondsen.

We schrijven u om u te bedanken voor uw financiële steun, om u te informeren over de besteding van de middelen en om aan te kondigen dat we de fondsenwerving voor het Noodfonds stopzetten. Wij hebben de fondsen ontvangen die nodig zijn voor de huidige behoeften en voor de behoeften die wij de komende maanden voorzien. We hebben ook een reserve die de gemeenschappen in Oekraïne kan ondersteunen bij hun wederopbouw en het opnieuw beginnen van het dagelijks leven na de oorlog, wanneer de tijd daar is. Mocht de situatie veranderen en de behoefte ontstaan om opnieuw een campagne te starten, dan zullen wij u dat uiteraard meedelen.

Wij zullen blijven samenwerken met stichtingen die het leven van vluchtelingen en noodsituaties in Oekraïne ondersteunen.

Als er aan het einde van dit proces geld over is vanuit het Noodfonds, kan dit gebruikt worden voor een volgende noodsituatie in Oekraïne of elders in de wereld. Zo kunnen we snel en efficiënt reageren.

Dank u voor uw steun en voor uw solidariteit in deze kwetsbare en verontrustende tijd. Voel u vrij om dit dankbericht te delen met de leden van uw gemeenschappen, uw vrienden en donateurs.

Hartelijke groeten,

Laurence Rahmaoui, internationaal afgevaardigde voor Europa en het Midden-Oosten
Manca Kastelic, internationaal afgevaardigde voor Europa en het Midden-Oosten
Curt Armstrong, internationaal directeur fondsenwerving van L'Arche

 

Jaarverslag 2021-2022

lees meer...

Studiecommissie vanuit De Ark Internationaal - rapport over Jean Vanier en Thomas Philippe

lees meer...

De Studiecommissie presenteert haar rapport over Jean Vanier en Thomas Philippe

Op 30 januari 2023 publiceerden de leden van de Studiecommissie - die in november 2020 door De Ark Internationaal was ingesteld - hun rapport.

Dit document van meer dan 900 pagina's bevestigt onder meer wat De Ark in februari 2020 openbaar maakte aan het einde van het onderzoek dat zij had toevertrouwd aan een onafhankelijk orgaan en een historicus, met name het vasthouden van Jean Vanier aan de doctrines van zijn geestelijke vader, Thomas Philippe, en aan de daarmee samenhangende misbruiken.

Na dit onderzoek in 2020, waarbij haar oprichter ernstig betrokken was, heeft De Ark besloten een Studiecommissie op te richten om de levensoriëntatie van Jean Vanier, de oprichtingsgeschiedenis van De Ark en de institutionele dynamiek die binnen de organisatie speelt beter te begrijpen. De Studiecommissie werkte onafhankelijk, gesteund door een wetenschappelijk comité dat belast was met het toezicht op haar werkzaamheden.

De leiders van De Ark Internationaal, Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, schrijven in hun brief aan de leden van De Ark: "Wij zijn ontzet [door het verhaal dat in het rapport wordt beschreven en de manier waarop Jean Vanier nauw betrokken was] en wij veroordelen nogmaals, zonder voorbehoud, de acties van Jean Vanier en Thomas Philippe die volledig in strijd zijn met de elementaire regels van respect en integriteit van personen, en in strijd met de fundamentele principes van onze gemeenschappen.

Wij vragen oprecht om vergiffenis van de mensen die het slachtoffer waren van dit misbruik. Wij spreken nogmaals onze dank uit aan degenen die enkele jaren geleden het stilzwijgen over pater Thomas Philippe en vervolgens over Jean Vanier hebben doorbroken en zo anderen hebben geholpen zich te bevrijden van een ondraaglijke last.

Wij erkennen onze institutionele verantwoordelijkheid voor het feit dat wij deze misstanden niet hebben opgemerkt, gemeld en voorkomen. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat het vasthouden van onze stichter aan de doctrines van Thomas Philippe en het reproduceren van zijn praktijken, het verzwijgen ervan en de leugens die daarop volgden, een ernstige vertrouwensbreuk vormen ten opzichte van De Ark en haar leden. ''

De twee internationale leiders voegen hieraan toe: "Wat De Ark rechtvaardigt is niet haar stichter, maar het leven van haar leden, met en zonder handicap, ten dienste van een meer menselijke samenleving. Deze taak om ons verleden te herlezen, zal ons helpen trouw te blijven aan dit engagement."

Bovendien wil De Ark opnieuw haar engagement bevestigen voor de bevordering van een cultuur van goede behandeling en bescherming tegen alle vormen van misbruik, en dit betreft iedereen die deelneemt aan het leven van De Ark.

Voor meer informatie over press release, website over de Studiecommissie en brief van de Internationale leiders: klik hier. Voor de Nederlandse brief klik hier.