Boek Ontwapenende kracht van Christian Salenson

lees meer...

In het boek ‘Ontwapenende kracht’ gaat de theoloog Christian Salenson op zoek naar de betekenis van geloof en religie in De Ark. Is De Ark christelijk, pluralistisch of seculier? Is De Ark een kerkelijke, een interreligieuze of een seculiere organisatie? Spiritualiteit wordt beleefd als een wezenlijk onderdeel van de menselijke persoon als geheel, maar hoe komt dit tot uiting in De Ark? Wat is het fundament van die beleving en is die ook toegankelijk voor niet-christenen?

Salenson maakt een boeiende analyse van de fundamentele, christelijke én universele ervaring van de ontmoeting met mensen met een verstandelijke beperking. Hij onthult welke ontwapenende kracht, tevens ook de titel van dit boek, er in de relatie met mensen met een beperking schuilt. Het boek is dan ook een aanrader voor wie de theologische en ecclesiologische betekenis van De Ark voor de wereld vandaag wil begrijpen. Een korte inhoud.

Toen Christian Salenson onderzoek en bevragingen deed bij de vaste leden van De Ark merkte hij dat de mensen telkens opnieuw verhalen vertelden over ontmoetingen in De Ark waardoor Salenson begreep dat hij het fundament van die verhalen moest achterhalen om de betekenis van geloof en religie in De Ark te begrijpen.

Begeleiders vertrekken vaak vanuit een zorgvraag, maar door een woord, een gebaar, een gebaar doorbreekt de persoon met een beperking het harnas van de begeleider waardoor hij in een wederkerige ontmoeting wordt meegenomen die hem uit zijn lood slaat. Salenson beschrijft hoe de begeleider een grenservaring meemaakt waardoor hij niet langer de meerdere of de sterkere is, maar door de confrontatie met de kwetsbaarheid van de persoon met een beperking zijn eigen kwetsbaarheid van onder het stof komt en ruimte krijgt. Hij ervaart dat zijn kwetsbaarheid er mag zijn en dat het hem zelfs nieuw leven geeft. De ontmoeting wordt vruchtbaar voor de begeleider. Je wordt meer mens door je zwakheden te aanvaarden en ze niet te verstoppen voor jezelf of anderen door het beeld dat je van jezelf ophangt. Deze ervaring is niet voorbehouden aan mensen die in De Ark leven, maar de ontmoeting met mensen met een beperking vormt hierbij vaak een eyeopener. Door je beperking of zwakheden te aanvaarden, zeg je ‘ja’ aan het leven waardoor je anders in de wereld staat. Je hanteert een andere weegschaal om de schoonheid van mensen te beoordelen. Je ontvangt van de mensen voor wie je dacht te zorgen, je eigen bestemming.

Deze fundamentele ervaring herkennen christenen als het Paasmysterie, de Geest is in staat om ‘alles nieuw te maken’, om leven te laten geboren worden zelfs in de dood, om kracht te brengen in zwakheid. Dit betekent echter niet dat die fundamentele ervaring enkel voorbehouden is voor christenen, ze kan door iedereen beleefd worden.

Vanaf het begin zijn er nauwe banden met de katholieke Kerk, toch behoort De Ark haar niet toe juist omdat die fundamentele ervaring universeel is. De Ark is ontstaan kort na het tweede Vaticaans concilie en is duidelijk een kind van zijn tijd. Dit concilie opende de rigide kijk op het toebehoren tot de Kerk en introduceerde het begrip ‘volk van God’ als het samengaan van christenen, joden, moslims en alle anderen van wie God niet ver is. De Ark laat door haar geworteld zijn in de christelijke openbaring en door de diversiteit van haar leden het nieuwe Godsvolk zien in al zijn verscheidenheid. De Ark bevindt zich steeds in deze paradox en kan maar zichzelf blijven door in die paradox te blijven staan en beide polen te voeden, ze kan bij wijze van spreken niet met en niet zonder de Kerk.

Je kan het boek verkrijgen bij Halewijn en De Ark Vlaanderen voor €20,50.
Christian Salenson, Ontwapenende kracht, Halewijn, 2019.

Reportage op Arte, VTM & RTBF

lees meer...

Mortsel, 10 maart 2019,

Beste

 

De voorbije week werd op meerdere kanalen (Arte, VTM & RTBF) een documentaire uitgezonden over het seksueel misbruik van vrouwelijke religieuzen binnen de katholieke kerk.

In de reportage komen ook twee moedige vrouwen aan het woord die getuigen over het seksueel misbruik gepleegd in de jaren ’70 en ’80 door pater Thomas Philippe. Dit getuigenis schokt ons vandaag opnieuw en vervult ons met walging. Deze vrouwen werden het slachtoffer van een priester van de 1ste Arkgemeenschap in Trosly (Frankrijk) bij wie zij spirituele begeleiding zochten. Toen zij in 2014 voor het eerst met hun verhaal publiekelijk naar buiten kwamen verzochten de verantwoordelijken van De Ark Internationaal om een onderzoek. Dit onderzoek bracht in 2015 nog 13 andere gevallen van misbruik aan het licht. Het betrof steeds volwassen vrouwen zonder verstandelijke beperking die door dezelfde man werden misbruikt.

De Ark betuigt haar medeleven met deze slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, houdt met hen die dit wensten contact en blijft zoeken naar manieren om hen te ondersteunen.  De Ark nam ondertussen ook maatregelen om nieuwe gevallen van misbruik te voorkomen in de 35 landen waarin ze actief is.

In Vlaanderen zijn de drie gemeenschappen door het VAPH erkend als vergunde zorgaanbieders. Elke gemeenschap heeft een procedure ter preventie van seksueel en andere vormen van misbruik, en een procedure om op een gepaste manier te reageren op misbruik. De Zorginspectie houdt hierop toezicht door middel van inspecties.

Ook in de toekomst willen wij er alles aan doen om een veilige omgeving te bieden aan onze onthaalde personen met een beperking, onze medewerkers, vrienden en vrijwilligers.

Om jullie verder te informeren voegen wij een Nederlandse vertaling toe van de brief en het persbericht van de internationale verantwoordelijken naar aanleiding van de uitzending van deze reportage door de Frans-Duitse zender Arte.

Mogelijks roept dit schrijven bij u nog verdere vragen of bedenkingen op. U kan mij hiervoor steeds contacteren : +32 472 66 43 24 of johan@ark.vlaanderen.

 

In verbondenheid,

Johan Roose
Verantwoordelijke voor De Ark Vlaanderen & Nederland

PS: Indien u zelf mensen kent die slachtoffer zijn van misbruik in de kerk kan u hen doorverwijzen naar de pagina van kerknet waar u alle informatie gebundeld vindt : https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/informatie/over-seksueel-misbruik-de-kerk.

Brief Jean Vanier

lees meer...


Het is een binnengaan in het essentiele, het meest verborgene in mij, veel diepgaander dan alle succes en schaduw in mij.

Jean Vanier

Lees hier de volledige brief.

Het nieuwe boek van Jean Vanier kan je kopen in een van onze foyers.

lees meer...

Van meet af aan was de stichter van de Arkgemeenschap gefascineerd door het mysterie van Jezus zoals Hij verscheen in het Evangelie volgens Johannes. Een televisieprogramma over het evangelie van Johannes dat Jean Vanier verzorgde voor de Canadese televisie, gaf hem de kans het evangelie te presenteren vanuit de achtergrond van het leven in de Arkgemeenschap en met het oog op de noden van de wereld van vandaag. De commentaar is erop gericht de lezer te brengen tot geloof in en vertrouwen op Jezus, zodat hij het ware leven kan vinden door zijn naam.