Witte Donderdag viering

lees meer...

Download hier het deelnemersblaadje voor de Witte Donderdagviering

Regionaal Inspiratiemoment Witte Donderdag

1 april 2021 van 19u30 tot 20u30

Hou een kruik met water en een glas klaar voor het inspiratiemoment!

Witte Donderdag is voor elke Arkgemeenschap in de wereld een bijzondere dag. Wereldwijd wordt in de gemeenschappen een voetwassing georganiseerd. We doen zoals Jezus en vragen met dit gebaar aan elkaar: ‘Mag ik je graag zien? Wil je me graag zien?’
Deze coronatijden doen ons nog meer dan anders stil staan bij deze belangrijke levensvragen. Omdat we dit jaar (alweer) geen fysieke voetwassing per gemeenschap met onze vrienden kunnen doen, houden we een regionaal inspiratiemoment over zoom rond de voetwassing. Stuur je deze uitnodiging door naar jullie vrienden?

Verloop van het inspiratiemoment

19u30   op zoom komen, elk stelt zich kort voor

19u45   inspiratiemoment met liedjes, filmpje, tekst en    voorbeden

20u30   we sluiten het moment af

  

Om mee te doen met zoom heb je enkel een computer nodig met camera en microfoon of een laptop waar de camera en microfoon meestal is ingebouwd. De link om mee te doen is: https://us02web.zoom.us/j/87169140695?pwd=ZjBqbDlxdllJalZaNDk5amlrbWpzdz09

Op ons prikbord (https://www.ark.vlaanderen/prikbord) vind je vanaf donderdag het inspiratieblaadje met de teksten en liedjes. Je vindt er ook een uitgebreidere instructie hoe zoom te gebruiken. Wie graag op voorhand eens oefent, kan Anja opbellen op 0495/48 96 27 om een oefenmomentje af te spreken.

Groetjes,
Johan Roose (johan@ark.vlaanderen) en Anja T’Kindt (anja@ark.vlaanderen)

P.S. Als je met meerdere mensen voor één laptop zit, kan het handig zijn de laptop aan te sluiten op je TV om een groter scherm te hebben. Ook best even op voorhand uittesten.

 

Ontmoetingsavond 23 april met De Ark Oekraïne

lees meer...

Mededeling voor onze donateurs: 

Wat een bizar jaar… Covid-19 hield de wereld in zijn greep en het ziet er naar uit dat het nog een tijd zal duren. De strenge maatregelen in onze Vlaamse Arkgemeenschappen zetten onze werking op zijn kop. We merken meer dan ooit dat we het gemeenschapsleven missen. We kijken uit om terug ongedwongen samen te komen met onze vrienden, samen een tas thee te drinken en erop uit te trekken. In De Ark Gent was er eind oktober een uitbraak. Gelukkig werd niemand ernstig ziek. De Ark Antwerpen & De Ark Moerkerke-Brugge bleven gespaard, oef.

We realiseren ons dat we in het ‘beste deel’ van de wereld wonen. Terwijl in België de vaccinatie op gang komt en de meeste mensen in De Ark Vlaanderen hun eerste vaccin kregen, heeft De Ark Oekraïne, het land waarvan we ook de komende jaren bondgenoot zijn, nog geen vooruitzicht op vaccinatie.  

De Ark Oekraïne krijgt geen financiële steun van de overheid, ook niet tijdens deze pandemie. Meer dan anders zijn ze afhankelijk van buitenlandse donaties. Gelukkig konden ze met uw gift de grootste noden lenigen:

  • 10 gezinnen met kinderen met een beperking kregen voedselpakketten, beschermingsmateriaal werd aan 75 gezinnen bezorgd.
  • Vanaf augustus konden de 5 dagcentra voor de 65 mensen met een beperking terug in veilige omstandigheden gedeeltelijk opengaan. De extra kosten voor vervoer, herinrichten van de ruimtes en beschermingsmateriaal konden worden betaald.
  • Een 10-tal mensen werd thuis besmet en kon niet naar het dagcentrum gaan. Begeleiders gingen aan huis bij de families langs om de nodige ondersteuning te bieden.
  • 4 laptops en een printer werden naar Lviv opgestuurd om veilig contact te onderhouden met de families en de dagcentra onder elkaar.
  • Het nieuw takeawayrestaurant met Varenyky (het nationaal Oekraïns gerecht) kon zijn deuren nog niet openen. Wel werd ondertussen het materiaal aangekocht en de ruimte geschilderd.

Heel hartelijk dank om dit mogelijk te maken!

Olesia en enkele mensen uit De Ark Oekraïne willen jullie graag ontmoeten en bedanken. Daartoe organiseren we op vrijdag 23 april om 19u een zoom-moment voor alle donateurs mét de mensen uit Oekraïne. Gelieve u voor 20 april in te schrijven bij anja@ark.vlaanderen om de zoomlink te ontvangen.

Dank u wel om mee te bouwen aan een meer menselijke wereld in Vlaanderen én in de wijde wereld. Een hartelijke groet! U kan steeds blijven investeren in De Ark Vlaanderen en Internationaal door een gift op BE72 3631 4032 7516.

PS De Vlaamse Regering keurde op 17 maart een nieuw decreet goed waarin de erf- en schenkbelasting voor giften aan goede doelen wordt verlaagd naar 0%. Indien

Bericht van De Ark Internationaal over de resultaten van het onderzoek naar Jean Vanier

lees meer...

Bericht van De Ark Internationaal over de resultaten van het onderzoek naar Jean Vanier

De Ark Internationaal heeft op 22 februari 2020 de resultaten van het onderzoek naar de omgeving van pater Thomas Philippe, met inbegrip van de rol van Jean Vanier, bekendgemaakt. Dit onderzoek, toevertrouwd aan een onafhankelijk extern bureau, werd in juni 2019 in opdracht van De Ark Internationaal gelanceerd. 

 

De resultaten van dit onderzoek betrekken Jean Vanier rechtstreeks bij gevallen van misbruik van volwassen vrouwen zonder beperking. De Ark veroordeelt dit wangedrag van Jean Vanier uiteraard ten stelligste. Bij het vernemen van dit nieuws gaan onze gedachten in eerste instantie uit naar de slachtoffers van dit misbruik. Wij hebben ontzag voor de moed die zij hebben getoond door hun ervaringen te delen en wij leven erg mee met het leed dat zij in hun getuigenissen hebben geuit.

 

De Ark en haar omgeving zijn diep geschokt van deze resultaten. Als vergunde zorgaanbieder zullen wij mensen met een verstandelijke beperking blijven verwelkomen met professionaliteit en inzet om op deze manier de unieke waarde van ieder mens in de samenleving te bevorderen.

 

Alle info hieromtrent vindt u op www.larche.org. De Nederlandse brief van Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, onze internationale verantwoordelijken, vindt u hier.

Voor meer info kan u contact opnemen met de regionale verantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland op +32 472 66 43 24 of johan@ark.vlaanderen.

 

Indien u zelf mensen kent die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag, kan u hen doorverwijzen naar het meldpunt van de Vlaamse overheid tegen geweld en seksueel misbruik (telefoonnummer 1712) of Tele-Onthaal (telefoonnummer 106).