Kerst- en nieuwjaarswensen

lees meer...

Vind hier onze nieuwjaarswensen!

Brief Jean Vanier

lees meer...


Het is een binnengaan in het essentiele, het meest verborgene in mij, veel diepgaander dan alle succes en schaduw in mij.

Jean Vanier

Lees hier de volledige brief.

Het nieuwe boek van Jean Vanier kan je kopen in een van onze foyers.

lees meer...

Van meet af aan was de stichter van de Arkgemeenschap gefascineerd door het mysterie van Jezus zoals Hij verscheen in het Evangelie volgens Johannes. Een televisieprogramma over het evangelie van Johannes dat Jean Vanier verzorgde voor de Canadese televisie, gaf hem de kans het evangelie te presenteren vanuit de achtergrond van het leven in de Arkgemeenschap en met het oog op de noden van de wereld van vandaag. De commentaar is erop gericht de lezer te brengen tot geloof in en vertrouwen op Jezus, zodat hij het ware leven kan vinden door zijn naam.