Overlijden van Jean Vanier in de pers

lees meer...

Het overlijden van Jean Vanier kreeg ruim bekendheid in de internationale pers. Lees hier de belangrijkste artikels:

 

Herdenkingsviering maandag 3 juni vanaf 18u30 in Gent

lees meer...

Herdenkingsviering maandag 3 juni vanaf 18u30 in Gent

De Vlaamse Arkgemeenschappen nodigen iedereen die Jean Vanier en De Ark een warm hart toedraagt uit om samen het leven van Jean te gedenken, te vieren en verder te zetten.

Verloop van de avond

18u30 samen eten van je zelfmeegebrachte picknick (koffie en thee is voorzien)
19u30 herdenkingsviering
21u00 einde

Plaats

Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent.
Op 250m van het station Gent St-Pieters en met een eigen parking die aansluit op de R4, E40 of E17 is de Clemenspoort zeer makkelijk te bereiken.

Begrafenis Jean Vanier donderdag 16 mei 14u live

lees meer...

De begrafenis zal, op vraag van Jean, in zijn kleine gemeenschap in Trosly gebeuren. De begrafenis zal live worden uitgezonden op donderdag 16 mei om 14u op KTO en de site van De Ark Internationaal.
Je kan ook naar de Franciscuszaal (Mortsel), de Oude Abdij (Drongen) of in één van de huizen van Moerkerke-Brugge gaan kijken.

Boek Ontwapenende kracht van Christian Salenson

lees meer...

In het boek ‘Ontwapenende kracht’ gaat de theoloog Christian Salenson op zoek naar de betekenis van geloof en religie in De Ark. Is De Ark christelijk, pluralistisch of seculier? Is De Ark een kerkelijke, een interreligieuze of een seculiere organisatie? Spiritualiteit wordt beleefd als een wezenlijk onderdeel van de menselijke persoon als geheel, maar hoe komt dit tot uiting in De Ark? Wat is het fundament van die beleving en is die ook toegankelijk voor niet-christenen?

Salenson maakt een boeiende analyse van de fundamentele, christelijke én universele ervaring van de ontmoeting met mensen met een verstandelijke beperking. Hij onthult welke ontwapenende kracht, tevens ook de titel van dit boek, er in de relatie met mensen met een beperking schuilt. Het boek is dan ook een aanrader voor wie de theologische en ecclesiologische betekenis van De Ark voor de wereld vandaag wil begrijpen. Een korte inhoud.

Toen Christian Salenson onderzoek en bevragingen deed bij de vaste leden van De Ark merkte hij dat de mensen telkens opnieuw verhalen vertelden over ontmoetingen in De Ark waardoor Salenson begreep dat hij het fundament van die verhalen moest achterhalen om de betekenis van geloof en religie in De Ark te begrijpen.

Begeleiders vertrekken vaak vanuit een zorgvraag, maar door een woord, een gebaar, een gebaar doorbreekt de persoon met een beperking het harnas van de begeleider waardoor hij in een wederkerige ontmoeting wordt meegenomen die hem uit zijn lood slaat. Salenson beschrijft hoe de begeleider een grenservaring meemaakt waardoor hij niet langer de meerdere of de sterkere is, maar door de confrontatie met de kwetsbaarheid van de persoon met een beperking zijn eigen kwetsbaarheid van onder het stof komt en ruimte krijgt. Hij ervaart dat zijn kwetsbaarheid er mag zijn en dat het hem zelfs nieuw leven geeft. De ontmoeting wordt vruchtbaar voor de begeleider. Je wordt meer mens door je zwakheden te aanvaarden en ze niet te verstoppen voor jezelf of anderen door het beeld dat je van jezelf ophangt. Deze ervaring is niet voorbehouden aan mensen die in De Ark leven, maar de ontmoeting met mensen met een beperking vormt hierbij vaak een eyeopener. Door je beperking of zwakheden te aanvaarden, zeg je ‘ja’ aan het leven waardoor je anders in de wereld staat. Je hanteert een andere weegschaal om de schoonheid van mensen te beoordelen. Je ontvangt van de mensen voor wie je dacht te zorgen, je eigen bestemming.

Deze fundamentele ervaring herkennen christenen als het Paasmysterie, de Geest is in staat om ‘alles nieuw te maken’, om leven te laten geboren worden zelfs in de dood, om kracht te brengen in zwakheid. Dit betekent echter niet dat die fundamentele ervaring enkel voorbehouden is voor christenen, ze kan door iedereen beleefd worden.

Vanaf het begin zijn er nauwe banden met de katholieke Kerk, toch behoort De Ark haar niet toe juist omdat die fundamentele ervaring universeel is. De Ark is ontstaan kort na het tweede Vaticaans concilie en is duidelijk een kind van zijn tijd. Dit concilie opende de rigide kijk op het toebehoren tot de Kerk en introduceerde het begrip ‘volk van God’ als het samengaan van christenen, joden, moslims en alle anderen van wie God niet ver is. De Ark laat door haar geworteld zijn in de christelijke openbaring en door de diversiteit van haar leden het nieuwe Godsvolk zien in al zijn verscheidenheid. De Ark bevindt zich steeds in deze paradox en kan maar zichzelf blijven door in die paradox te blijven staan en beide polen te voeden, ze kan bij wijze van spreken niet met en niet zonder de Kerk.

Je kan het boek verkrijgen bij Halewijn en De Ark Vlaanderen voor €20,50.
Christian Salenson, Ontwapenende kracht, Halewijn, 2019.

Brief Jean Vanier

lees meer...


Het is een binnengaan in het essentiele, het meest verborgene in mij, veel diepgaander dan alle succes en schaduw in mij.

Jean Vanier

Lees hier de volledige brief.

Het nieuwe boek van Jean Vanier kan je kopen in een van onze foyers.

lees meer...

Van meet af aan was de stichter van de Arkgemeenschap gefascineerd door het mysterie van Jezus zoals Hij verscheen in het Evangelie volgens Johannes. Een televisieprogramma over het evangelie van Johannes dat Jean Vanier verzorgde voor de Canadese televisie, gaf hem de kans het evangelie te presenteren vanuit de achtergrond van het leven in de Arkgemeenschap en met het oog op de noden van de wereld van vandaag. De commentaar is erop gericht de lezer te brengen tot geloof in en vertrouwen op Jezus, zodat hij het ware leven kan vinden door zijn naam.