Als persoon met een beperking

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

In ons hart en in ons huis is plaats voor nieuwe mensen met een verstandelijke beperking.

 

Alledrie onze gemeenschappen hebben op dit ogenblik plaats om nieuwe mensen met een verstandelijke beperking te onthalen. Drie gemeenschappen, driemaal iets anders en toch hetzelfde. Lees op de pagina's van elke gemeenschap het profiel van mensen die in aanmerking komen en hoe je je kan aanmelden.

Wij verklappen jou alvast de rode draad die je terugvindt in elke gemeenschap.

Rode draad

Persoonlijke band

We vinden het belangrijk elkaar écht te leren kennen als mens. Je bouwt een persoonlijke band op met de andere mensen met een beperking, de assistenten, vrienden & vrijwilligers, buren, mensen uit andere arkgemeenschappen,... Vanuit die relatie vertrekt de zorg. Je wordt uitgenodigd op de koffie bij de buren, je brandt een kaarsje voor het examen van de dochter van een assistent, je liefje komt op bezoek,... Bij ons geen strikte opdeling tussen begeleiders en 'cliënten', maar een bonte bende waar iedereen de vriendschap en de zorg krijgt die hij nodig heeft.

Zorg op maat

Wij gaan in gesprek met jou en zoeken welke ondersteuning jij nodig hebt en hoe De Ark jou daarbij kan helpen. Waar gewenst of noodzakelijk werken wij samen met andere organisaties. Maar De Ark doet meer, want je bent toch 100% mens?!

Vrije tijd: inclusie doen

Je krijgt een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten. We trekken er graag samen om uit naar een feestje, kermis, cinema, iets gaan drinken,… Wij spreken niet over inclusie, wij dóen het. We maken deel uit en zijn vaak de sociale draaischijf van de omgeving waar we wonen.

Open huis

Vrienden en buren springen gemakkelijk bij ons binnen en schuiven vaak gezellig mee aan tafel. Ook jouw vrienden & familie zijn steeds welkom. We organiseren buurtactiviteiten en slaan geen enkel feestje in het dorp over.  We delen onze aanstekelijke levensvreugde met zoveel mogelijk mensen. Verbinding verdrijft eenzaamheid. Bij ons geen onthaalbalie met openingsuren, maar steeds koffie in de living. Dat maakt ons zo menselijk.

In groep, alleen of aanleunend bij een groep

Intensieve woonondersteuning

In de huizen van De Ark wordt  ‘intensieve woonondersteuning’ geboden. Dit betekent dat er steeds assistenten in huis zijn om waar nodig ondersteuning te bieden. Er is ook nachtpermanentie in de vorm van inslapende assistenten.

Liever zelfstandiger ?

De meeste Arkgemeenschappen bieden ook woonondersteuning aan op studio of appartement. Zò woon je zelfstandiger en kijken we samen hoe de band met de gemeenschap vorm kan krijgen. 

Werken en dagactiviteiten

Overdag kan je werken in De Ark. Elke gemeenschap heeft zijn specifieke dagbestedingswerking. Je kan overal vrijwilligerswerk doen in de samenleving (alleen of in groep) en elk gemeenschap heeft ook zijn eigen dagbestedingsactiviteiten. Lees hierover meer op de website van elke gemeenschap.

Andere accenten

Wat je hier en op andere pagina’s leest is maar een kleine impressie van wat De Ark jou te bieden heeft. De gemeenschappen zelf hebben een ruimere ‘omschrijving van het aanbod’ op papier. Maar je begint pas echt iets te ervaren als je eens over de drempel stapt van één van de huizen.  Je mag alvast zeker zijn van de volgende accenten:

  • Je brengt veel tijd samen door met anderen.
  • Er is ruimte voor persoonlijke tijd op je zelf ingerichte kamer, voor hobby’s en voor contacten met vrienden en familie.
  • Je wordt opgeroepen eigen keuzes te maken en je talenten te delen.
  • Je krijgt verantwoordelijkheid en inspraak. We stimuleren je eigen mogelijkheden.
  • Iedereen helpt mee in de huishoudelijke taken volgens zijn mogelijkheden.
  • Jouw keuzevrijheid is één van onze basisbeginselen van onze pedagogie.
  • Indien je in aanmerking komt kan je ook werken in De Ark. Iedere gemeenschap biedt ook ‘dagbestedingsondersteuning’ aan.
  • We gaan actief met jou actief op ziek naar een netwerk van vrienden. Het hebben van contacten met andere mensen dan met wie je samen woont en werkt zijn is belangrijk. 

Kom je in aanmerking ?

De Ark is erkend en gedeeltelijk gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH bepaalt mee welke mensen met een verstandelijke beperking bij ons kunnen komen wonen.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, dan neem je best even contact op met jouw dichtstbijzijnde Arkgemeenschap. 

Zin om in De Ark te wonen ?

Zou je graag in De Ark wonen of wil je eens komen kijken en kennis maken ? Laat het ons zeker weten. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Arkgemeenschap. Indien er niet meteen plaats is kan je misschien wel als vriend aansluiten bij bepaalde activiteiten. Zo leren we elkaar alvast beter kennen.

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

--- getuigenis ---

Ik woon graag in De Ark. Ik mag er ook mijn eigen hobby's doen. Ik maak er vrienden. Ik neem 's morgens de bus naar 't Ateljee waar ik ga werken. De anderen gaan met de auto, maar ik ga liever zelfstandig.

Wim, De Ark Antwerpen