Wat je mag verwachten

Door te werken, voel je dat je nodig bent en dat geeft betekenis aan je leven. Doorheen je werk, kan je je ontwikkelen en je eigen bijdrage aan de samenleving leveren. Je wordt er een voller mens door.

Overdag gaan alle mensen met een beperking werken. Sommigen werken in het dagcentrum van De Ark of doen onder begeleiding met de groep vrijwilligerswerk in de samenleving, anderen werken in een maatwerkbedrijf in de buurt of worden gecoacht op een andere werkplek. We kijken wat voor iedereen haalbaar is en waar hij of zij het beste kan aansluiten.

Elke gemeenschap heeft enkele vaste dagbestedingsassistenten die meewerken en ondersteunen waar nodig. De meeste mensen met een beperking die werken in De Ark wonen ook in één van de huizen, maar dat hoeft niet. De Ark biedt ook enkel intensieve dagondersteuning aan.

Werk geeft zin

Het is goed om elke dag op tijd op te staan en je jas aan te trekken om te gaan werken. Werken geeft structuur in je leven. Je krijgt een gezonde afwisseling van inspanning en ontspanning.

Doorheen je werk ervaar je dat je iets kan en dat je van betekenis kan zijn voor anderen. Werk geeft je een zinvol leven. Tot een mooi eindproduct komen in het kleiatelier of je eigen pistoletje smullen, dat doet deugd! Nieuwe mensen leren kennen op je vrijwilligerswerk, dat is hartverwarmend.

Tijdens het werk leer je elkaar kennen

Tijdens het werk deel je het leven van elke dag. Daardoor ontstaat een persoonlijke band tussen de mensen met en zonder verstandelijke beperking. Die band geeft een warme kleur aan wat je doet en wie je bent. Je wordt 100% mens.

In De Ark werken we aan een aangename werksfeer. We nemen dan ook uitgebreid de tijd om te horen hoe het gaat met de ander. We evalueren regelmatig ons werk samen en sturen bij indien nodig.

Aangepast werk

Elk werk is aangepast aan ieders mogelijkheden. In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met ieders interesses en talenten. Zo zijn er mensen die strijken, koken, met hout werken, buitenshuis werken, ... Je wordt voldoende uitgedaagd op je mogelijkheden.

Begeleid werk

Elke gemeenschap biedt ook de gelegenheid om buitenshuis te werken als vrijwilliger. Wij coachen jou waar nodig.

Je oudere dag

Elke gemeenschap heeft een specifieke werking voor mensen die ouder zijn en/of gepensionneerd. We gaan met jouw mogelijkheden en interesses aan de slag!

Door te werken, voel je dat je nodig bent en dat geeft betekenis aan je leven. Doorheen je werk, kan je je ontwikkelen en je eigen bijdrage aan de samenleving leveren. Je wordt er een voller mens door.

--- getuigenis ---

Sinds jaar en dag komen jonge mensen van De Ark de levering Voeding in de Wereldwinkel verwerken. Met vereende krachten controleren ze de zendnota, sleuren de soms zware drankkartons en al de andere producten naar het magazijn en vullen de rekken aan. Samen sterk!

Hilde, coördinator plaatselijke wereldwinkel