Wat had je verwacht!

We steken het niet onder stoelen of banken: mensen veranderen & onze samenleving veranderen is het fundamentele doel van De Ark. Daarbij spelen mensen met een verstandelijke beperking een grote rol.

Wij bouwen een persoonlijke band op met mensen met een verstandelijke beperking. Die band overstijgt de klassieke relatie van opvoeder-cliënt die kenmerkend is voor de zorg.

Doorheen deze persoonlijke band leren mensen met een verstandelijke beperking ons wat het zeggen wil mens te zijn; 100% MENS.

Deze ervaring verandert ons.

Het verandert ook de buurt waarin wij leven en werken.

We steken het niet onder stoelen of banken: mensen veranderen & onze samenleving veranderen is het fundamentele doel van De Ark. Daarbij spelen mensen met een verstandelijke beperking een grote rol.

--- getuigenis ---

Deze ontmoeting, waarin kwetsbaarheid haar plaats heeft, verandert niet enkel de mensen met een verstandelijke beperking maar allen die met hen deze ervaring maken. Wij worden samen meer, helemaal mens. lees meer...

Johan, regionale verantwoordelijke De Ark Vlaanderen-Nederland