Jean Vanier

“The most important thing is not to do things for people who are poor and in distress, but to enter into relationship with them, to be with them and help them find confidence in themselves and discover their own gifts.”

Jean Vanier, profeet van onze tijd, is gestorven

"Jean is gestorven na een lang leven, dat uitzonderlijk veel vruchten heeft voortgebracht. Zijn gemeenschap in Trosly, de hele Ark, Geloof en Licht, heel wat andere bewegingen en duizenden mensen hebben zich gevoed aan zijn woorden, zijn boodschap en zijn aanwezigheid.”, zo melden Stephan Posner en Stacy Cates-Carney, de twee verantwoordelijken van de internationale Arkfederatie. Lees hier het volledige persbericht.

Jean Vanier, stichter van De Ark en man van vrede, is op dinsdag 7 mei 's morgensvroeg vredig overleden. Jean Vanier is de stichter van De Ark, een internationaal netwerk van gemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven met elkaar delen. Onlangs ontving Jean Vanier de Templetonprijs. Deze onderscheiding is na de Nobelprijs voor de Vrede de hoogst mogelijke onderscheiding voor een persoon en/of organisatie die een vredevoller samenleven van mensen nastreeft.

Bekijk hier het filmpje van zijn laatste bezoek aan België.

Stichter

In 1964 vroeg Jean aan twee personen met een verstandelijke beperking of ze bij hem wilden komen leven in een huisje dat hij had gekocht in Trosly-Breuil (Frankrijk). Raphaël en Philippe antwoorden: JA ! Zo begon het avontuur van L’Arche/De Ark. 

Naast De Ark is hij medeoprichter van Geloof en Licht en hebben heel wat stichters van andere bewegingen zich door hem laten inspireren. Hij publiceerde een veertigtal boeken en heeft duizenden bekende en minder bekende mensen over de hele wereld beïnvloed. Hij was een man die ijverde voor vrede en voortdurend getuigde over de rijkdom van een leven in vriendschap met de meest kwetsbaren. Hij wilde mensen met een verstandelijke beperking in hun waardigheid laten en hen een plaats in onze samenleving geven. 

 

Bezieler

Onder de bezielende leiding van Jean Vanier groeide De Ark. Meer mensen met een beperking en mensen zonder beperking kwamen meeleven en werken. De Ark groeide uit tot een netwerk van gemeenschappen actief in méér dan 30 landen. Het leven delen van mensen met een verstandelijke beperking en de meerwaarde hiervan voor ons samen leven benoemen is een centraal element van de identiteit en missie van alle Arkgemeenschappen. 


 

Zijn verhaal

Jean Vanier werd geboren in 1928 als zoon van de Gouverneur van Canada. Als tiener kreeg hij de toelating van zijn vader om zijn verlangen te volgen een militaire opleiding te beginnen in het Verenigd Koninkrijk. Dat hij hiervoor in volle oorlogstijd de gevaarlijke overtocht moest maken maakt duidelijk hoe groot het vertrouwen was dat zijn vader hem gaf. Zelf verteld Jean hierover dat deze ervaring er voor heeft gezorgd dat hij steeds zijn innerlijke stem is blijven volgen. Jean verliet de Canadese marine in 1950 om te gaan studeren in Frankrijk. Na het behalen van zijn Doctoraat in de Wijsbegeerte gaf hij les aan de universiteit. Het verlangen een christelijke gemeenschap te vormen met mensen die kwetsbaar zijn bleef echter groeien.

Toen Jean het psychiatrisch ziekenhuis in Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux in een buitenwijk ten zuiden van Parijs bezocht was hij geschokt door wat hij zag: zo’n 80 mannen met een verstandelijke beperking leefden samen in twee slaapzalen in chaotische en mensonwaardige omstandigheden. Strenge betonnen muren stonden rond gebouwen uit grijze blokken cement. De bewoners hadden geen werk. Ze aten samen in een grote eetzaal en liepen de rest van de tijd te ijsberen. Jean was geschokt door de ellende van deze mannen. Maar bovenal was hij geraakt door hun hunkering naar vriendschap.

“Zo begon De Ark. Ik wist dat ik niet meer terug kon toen ik Raphael en Philippe eenmaal ontvangen had in mijn huis. Ik besefte dat we een soort verbond met elkaar waren aangegaan. Al wat ik wilde, was een gemeenschap creëren waarin zij centraal zouden staan om hen op die manier een familie te geven, een plaats waar ze zich thuis voelden, waar ze konden groeien in alle aspecten van hun mens-zijn en waar ze Jezus’ blijde boodschap konden ontdekken.”

Jean Vanier

Profeet

Sinds de jaren '90 trok Jean Vanier zich terug uit zijn bestuurlijke functies bij De Ark en Geloof en Licht. Hij gaf De Ark het volle vertrouwen om verder te groeien aangepast aan de noden van deze tijd. Natuurlijk zullen we hem missen, maar we weten dat hij ons de volle vrijheid en vertrouwen geeft om verder te worden tot wie we geroepen zijn. Op z'n 90ste verjaardag vertelt hij over zijn leven en geeft ons '10 levenswijsheden om voluit mens te worden'. Bekijk hier zijn inspirerende boodschap.

Hij besteedde meer tijd aan het luisteren naar mensen uit de hele wereld die hem kwamen opzoeken om raad en steun te vragen. Hij reisde om lezingen te geven aan universiteiten en in gevangenissen, in politieke en religieuze instituten, waar zijn pleidooi voor de waardigheid van zij die het meest kwetsbaar zijn, gehoord moest worden. Hij schreef veel en gaf tal van retraites. Hij ontving verschillende prijzen en eretitels zoals Pacem in Terris Award (Verenigde Staten, 2013), Templeton Prize (Fondation Templeton - Verenigde Staten, 2015) en Commandeur de la Légion d’Honneur (Frankrijk, 2016).

Zijn profetische stem wordt gehoord door gelovigen en niet-gelovigen, christenen, moslims, hindu's,... Steeds duidde hij op het belang van het volgen van je kleine innerlijke stem om de wereld te laten groeien naar een plaats van eenheid, vrede en wederzijds vertrouwen. In dit filmpje vertelt hij over het belang van 'la petite voix intérieure'.

 Vind alles op de internationale perssite.

Meer info, interviews voor radio, tv, geschreven pers bij Johan of Anja.
We zijn ook steeds bereid deel te nemen aan praatprogramma's, eventueel samen met iemand met een beperking uit een Vlaamse Arkgemeenschap.

De Ark Vlaanderen
Verantwoordelijke Vlaanderen-Nederland
Johan Roose
johan@ark.vlaanderen
0472/66 43 24

De Ark Vlaanderen
Communicatieverantwoordelijke
Anja T’Kindt
anja@ark.vlaanderen
0495/48 96 27

“The most important thing is not to do things for people who are poor and in distress, but to enter into relationship with them, to be with them and help them find confidence in themselves and discover their own gifts.”

--- getuigenis ---

“Ik ben in diepe vrede en vol vertrouwen. Ik weet niet wat de toekomst brengen zal, maar God is goed en wat er ook gebeurt, het zal het beste zijn. Ik ben heel gelukkig en dank iedereen. Mijn grootste liefde voor elk van jullie.”

laatste woorden van Jean Vanier