Internationaal netwerk

De Ark, dat zijn 147 warme vuurhaarden in 35 landen. Langzaam maar zeker verwarmen we de aarde. Zonder gevaar voor het milieu.

100% Mens. Bondgenoten over de hele wereld.

Van Australië tot Zimbabwe, van Argentinië tot Zwitserland: vijftig jaar na het ontstaan van de eerste gemeenschap in Frankrijk is De Ark uitgegroeid tot een wereldwijde vriendenkring.

In totaal zijn we met 147 gemeenschappen actief in 35 landen. En die vriendenkring wordt elk jaar groter.
Wij besteden veel aandacht aan contact, uitwisseling en solidariteit over de grenzen heen. Dat verdiept en verrijkt onze verbondenheid.

Voor meer info over De Ark in de wereld kan je terecht op de internationale webpagina (Engelse versie | Franse versie).

Wereldwijd beproefd model

De Ark is een wereldwijd beproefd model van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Door onze persoonlijke band met mensen met een beperking telt iedereen voor 100% mee. Mensen met een beperking in het Zuiden krijgen geen steun van de overheid. Als bondgenoot steunen we hen in hun Arkgemeenschappen om te overleven vandaag én morgen. Iedereen 100% Mens.

Wij steunen Rose uit De Ark in Uganda

Waarom wij wèl een muur bouwen in Uganda

De Ark in Uganda heeft een groot stuk grond om hun eigen voedsel te voorzien. Er is geen omheining rond het stuk grond waardoor rondgrazend vee de kleine plantjes opeet en iedereen over hun domein loopt. Hun oogst is te klein en daardoor moeten ze rekenen op steun van De Ark Internationaal. Met De Ark in Vlaanderen en Nederland ondersteunen we De Ark in Uganda om een muur te bouwen rond hun veld zodat hun oogst groter wordt. 

Stort op de giftenrekening van De Ark in Vlaanderen op BE72 3631 4032 7516 met vermelding 'Uganda' en uw gift gaat integraal naar De Ark in Uganda. Vanaf €40 op jaarbasis krijgt u een fiscaal attest.

Waarom wij muren slopen in Uganda

Kinderen met een beperking in Uganda zijn een schande voor de familie en worden er weggestopt, verwaarloosd en vermoord. Bekijk hier de reportage van Vranckx over 'mercy killing'. De Ark in Uganda geeft ondersteuning aan huis bij moeders met een kind met een beperking. Hun sensibiliseringscampagne sloopt de muur waarachter kinderen met een beperking in Uganda worden weggestopt.

Wil je meeleven in gemeenschap in het buitenland?

Dat kan!  Op die manier leer je niet alleen De Ark kennen, maar meteen ook een andere taal of cultuur.  Kom eerst eens langs in een Vlaamse Arkgemeenschap om kennis te maken en een goed beeld te krijgen van een Arkgemeenschap.  We kunnen dan samen bekijken hoe de verdere stappen genomen worden. Lees hier de blog van Sara die 5 maanden in De Ark in Rome was.

 

 

De Ark, dat zijn 147 warme vuurhaarden in 35 landen. Langzaam maar zeker verwarmen we de aarde. Zonder gevaar voor het milieu.

--- getuigenis ---

Dit is Rose van De Ark in Uganda. Rose vertelde dat 's nachts de groenten uit hun tuin worden gestolen en dat ze daardoor soms honger leden. Ik vind het erg dat dit gebeurt met deze mensen.

Sarah en Anja, De Ark Gent