Internationaal project

De Ark is een wereldwijd beproefd model. In financieel armere landen is vaak geen steun van de overheid. Als bondgenoot steunen we hen om te overleven vandaag én morgen. BE72 3631 4032 7516

Elk jaar ondersteunen we één gemeenschap in financiële nood - dit jaar is dit De Ark Oekraïne

Elk jaar ondersteunen wij één gemeenschap die geen enkele steun van de overheid krijgt. Vorig jaar steunden we De Ark Honduras met de bouw van San José, hun nieuwe huis voor De Ark. Bekijk hier hun coronafilmpje in hun nieuwe huis!

Als bondgenoot steunen we deze gemeenschappen om vandaag én morgen te kunnen leven. Iedereen 100% Mens voor een 200% Wereld. Doe je mee? De komende jaren zijn we bondgenoot met De Ark in Oekraïne. 

Zo kan jij steunen

  • eenmalige gift
  • word ambassadeur van De Ark Internationaal door een permanente opdracht te geven
  • legaat/duolegaat
  • een actie ten voordele van ons project
  • een percentage van uw bedrijfswinst afstaan
  • ...

Projecten voor Oekraïne

  • € 45 000 zinvolle en kwalitatieve dagondersteuing voor 65 mensen met een beperking en hun families, da's € 700 per persoon, of € 58/maand
  • € 15 000 ontwikkelen takeawayrestaurant

Life goes on - oorlog of niet - Life goes on

Een beperking hebben in Oekraïne

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Oekraïne is bijna niet bestaand. Tijdens het communistische regime werd gezegd dat in Oekraïne geen mensen met een beperking waren. De grote staatsinstellingen van vroeger bestaan nog steeds. Veel mensen verblijven samen in één ruimte zonder activiteiten. Van de de-institutionalisering wordt nu pas een begin gemaakt. Er is een negatieve beeldvorming omtrent mensen met een beperking. Weinig mensen willen werken met mensen met een beperking en ouders die hun kind thuis houden en niet naar een instelling sturen, worden aanzien als 'helden'.

De Ark Oekraïne ontvangt geen subsdies van de overheid. Door het aanhoudend militair conflict met Rusland gaat grote delen van het overheidsbudget naar beveiliging en zijn het - opnieuw- de zwaksten in de samenleving die uit de boot vallen.

De Ark in Lviv in Oekraïne probeert met de beperkte middelen die ze hebben, een antwoord te bieden op de noden van mensen met een beperking in de samenleving. De Ark is één van de weinige NGO's in het land die zorg draagt voor mensen met een beperking. In Lviv zijn ze toonaangevend in hun model van zorg. 

Zinvolle en kwalitatieve dagondersteuning voor 65 mensen met een beperking

Verspreid over de stad heeft De Ark vijf dagcentra waar de mensen met een beperking overdag naartoe komen. De meeste mensen met een beperking wonen thuis. Het dagcentrum is voor velen een leefplek waar ze samen koken, poetsen, feesten, op uitstap gaan,... De meeste dagcentra hebben een uitgebreid aanbod van werkactiviteiten, bvb tuinwerk, het maken van kaarsen, kaartjes, wolproducten, confituur,... Dit zorgt voor een klein inkomen.

In het dagcentrum 'Smile' worden 14 mensen met een diep verstandelijke beperking onthaald en worden aangepaste therapieën gegeven, bvb muziek, beweging, ontspanning,... Dit dagcentrum is het enige in deze stad van 720 000 inwoners voor deze doelgroep. 

De Ark Oekraïne ondersteunt 65 mensen met een beperking door hen gepaste dagondersteuning te bieden. Ze heef onvoldoende inkomsten om de assistenten het wettelijke minimumloon te geven. Veel assistenten hebben nog één of twee andere jobs er extra bij. Mensen met een diploma verdienen vaak meer in andere sectoren en blijven daarom vaak niet. Om het wettelijk minimumloon en vorming voor assistenten te voorzien, is jaarlijks nog € 45 000 nodig.

Opvanghuis

Omdat De Ark Oekraïne financieel onmogelijk mensen met een beperking in huizen kan opvangen, zetten ze maximaal in op begeleiding van de ouders en het netwerk van elke persoon met een beperking. Om de mensen met een beperking toch de kans te geven om te groeien in zelfstandigheid voorzien ze een opvanghuis waar ze één of meerdere weken tijdelijk kunnen verblijven. Tegelijk dient dit huis ook als ondersteuning voor ouders die tijdelijk de zorg voor hun kind niet kunnen opnemen door bvb opname in het ziekenhuis. In dit opvanghuis kunnen maximaal 6 personen met een beperking verblijven. Op regelmatige basis geeft De Ark ook ouderavonden om hen te ondersteunen de zorg voor kind te kunnen blijven opnemen. 

'Toen Halla's moeder langdurig werd opgenomen in het ziekenhuis, kwam Halla in het opvanghuis wonen. Ze leerde er zelfstandiger te zijn. Binnenkort moet haar moeder terug naar het ziekenhuis. Nu kan Halla alleen thuis blijven. Zo moet Halla niet naar één van de grote staatsinstellingen ver weg.'

Varenykyproject

Het nationaal gerecht in Oekraïne is varenyky, een speciaal soort knoedels. Om financieel zelfstandiger te zijn, bouwen ze hun keuken om tot een soort takeaway. Om deze keuken te verbouwen, meerdere assistenten een gepast opleiding voor horeca te laten volgen en een gepaste opleiding voor de mensen met een beperking te voorzien, is een investeringskost van € 15 000 nodig.

Neem contact met ons op als je meer wil weten. Bekijk hier het investeringsdossier.

Bekijk hier het filmpje over Bogdan uit De Ark Oekraïne.

 

 

De Ark is een wereldwijd beproefd model. In financieel armere landen is vaak geen steun van de overheid. Als bondgenoot steunen we hen om te overleven vandaag én morgen. BE72 3631 4032 7516

--- getuigenis ---

In de oude Sovjetunie werd gezegd dat er geen mensen met een beperking in hun land bestonden. Ik heb altijd moeten vechten om te mogen bestaan. Ook vandaag gaat het geld naar oorlog en beveiliging en is er niets voor zorg voor mensen met een beperking.

Bogdan, De Ark Oekraïne