Inspiratieproject

Help ons om ons eigen verhaal te kunnen blijven schrijven, zorg te dragen voor de bezieling van waaruit we leven en actief aanwezig te zijn in de samenleving door financieel te steunen op BE72 3631 4032 7516.

Up-to-date houden van de spiritualiteit van De Ark 

Het zijn spannende tijden voor De Ark. De grote nadruk van de overheid op efficiëntie, schaalvergroting en individualisering in de zorg, het wegdrummen van spiritualiteit en zingeving naar de privésfeer, de ongemakkelijkheid van wetgeving en structuren om om te gaan met de menselijke kwetsbaarheid en onmaakbaarheid van het leven drukt ook op De Ark.

Niet wat je doet is belangrijk, maar wie je ten diepste bent. Jij bent mooier dan je zelf durft te geloven! De wereld en de samenleving kan veranderen door vriendschap te sluiten met mensen met een verstandelijke beperking.

€180 000 gezocht voor dit inspiratieproject 2019-2023

Met de Vlaamse Arkgemeenschappen willen we de eerstkomende vier jaar inzetten om de spiritualiteit van De Ark uit te diepen en uit te dragen. We hebben hiervoor €180 000 nodig (loonkost inbegrepen). Door de vernieuwde zorgwetgeving kan deze opdracht niet worden gesubsidieerd door de overheid. 

We hebben vormingsprogramma's voor medewerkers en vrijwilligers, we ontwikkelen programma's om de boodschap van De Ark te verspreiden op scholen en geloofsgemeenschappen, we maken filmpjes en artikels om de schoonheid van mensen met een beperking uit te dragen,... 

Voluit inzetten op vorming

Veel assistenten maken kennis met De Ark omdat ze op zoek zijn naar een job als opvoeder. Eens aangekomen in De Ark zijn ze blij verrast over de openheid, huiselijkheid en hartelijke sfeer die er heerst. Ze voelen zich persoonlijk aangesproken door de mensen met een beperking en laten zich door hen raken.

Om deze Arkervaring uit te diepen is vorming heel belangrijk. We bieden aangepaste vorming aan aan:

 • nieuwe medewerkers in De Ark
 • jonge vrijwilligers die een jaartje met ons komen meeleven
 • mensen met een verstandelijke beperking
 • vrienden, sympathisanten, leden van Raad van Bestuur,...

Programma's om de samenleving te veranderen

De roep in de samenleving naar diepe en oprechte verbondenheid is groot. Dat daagt de samenleving en de Kerk uit om te herbronnen en op zoek te gaan naar (ver)nieuwende vormen van gemeenschapsleven. De Ark Vlaanderen speelt hierin een belangrijke rol. Door naar scholen, organisaties en gemeenschappen te trekken kunnen we onze expertise delen. Hiertoe ontwikkelen we programma's.

Inspiratieproject

Om de inspiratie uit te dragen en de toekomst van De Ark in Vlaanderen te garanderen werken we dit inspiratieproject uit:

 • vorming voor mensen met een beperking, medewerkers, vrienden, vrijwilligers en sympathisanten
 • inspiratie van De Ark doorgeven door vormingspakketten te ontwikkelen voor scholen, ontmoetingsdagen, structurele samenwerking met hogescholen,...
 • het verhaal van De Ark naar buiten brengen door aanwezig te zijn in de pers en het maatschappelijke debat
 • een tool ontwikkelen om de inspiratie van De Ark naar jongeren te brengen
 • ontwikkeling van nieuwe projecten, zoals bvb De Ark Kortrijk
 • De Ark bekender te maken zodat mensen (waaronder nieuwe bewoners met een zorgbudget) de weg vinden naar De Ark
 • de fondsenwerving verder uit te werken en zo de instroom van de financiering te verbreden

 Verschillende mogelijkheden om te helpen

 • Je doneert maandelijks een vast bedrag
 • Je doet een eenmalige (grotere) gift
 • Je schenkt een (duo-)legaat

Of we maken een afspraak om samen te bekijken hoe wij met jouw investering jouw dromen voor De Ark nog beter kunnen waar maken. Mail of bel Anja anja@ark.vlaanderen of +32 495 48 96 27.

 

Help ons om ons eigen verhaal te kunnen blijven schrijven, zorg te dragen voor de bezieling van waaruit we leven en actief aanwezig te zijn in de samenleving door financieel te steunen op BE72 3631 4032 7516.

--- getuigenis ---

We gingen met een 30-tal mensen op inspiratieweekend. Het geeft me een boost om verder te doen in De Ark. Ik wil echt mijn schouders zetten om de inspiratie van De Ark naar onze tijd te hertalen.

Diane, De Ark Antwerpen