Als persoon met een beperking

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

In ons hart en in ons huis is plaats voor nieuwe mensen met een verstandelijke beperking.

 

Alledrie onze gemeenschappen hebben op dit ogenblik plaats om nieuwe mensen met een verstandelijke beperking te onthalen. Drie gemeenschappen, driemaal iets anders en toch hetzelfde. Lees op de pagina's van elke gemeenschap het profiel van mensen die in aanmerking komen en hoe je je kan aanmelden.

Wij verklappen jou alvast de rode draad die je terugvindt in elke gemeenschap.

Rode draad

Zorg op maat

Wij gaan in gesprek met jou en zoeken welke ondersteuning jij nodig hebt en hoe De Ark jou daarbij kan helpen. Waar gewenst of noodzakelijk werken wij samen met andere organisaties. Maar De Ark doet meer, want je bent toch 100% mens?!

Belangrijke accenten

Wat je hier en op andere pagina’s leest is maar een kleine impressie van wat De Ark jou te bieden heeft. De gemeenschappen zelf hebben een ruimere ‘omschrijving van het aanbod’ op papier. Maar je begint pas echt iets te ervaren als je eens over de drempel stapt van één van de huizen.  Je mag alvast zeker zijn van de volgende accenten:

  • Je brengt veel tijd samen door met anderen.
  • Er is ruimte voor persoonlijke tijd op je zelf ingerichte kamer, voor hobby’s en voor contacten met vrienden en familie.
  • Je wordt opgeroepen eigen keuzes te maken en je talenten te delen.
  • Je krijgt verantwoordelijkheid en inspraak. We stimuleren je eigen mogelijkheden.
  • Iedereen helpt mee in de huishoudelijke taken volgens zijn mogelijkheden.
  • Jouw keuzevrijheid is één van onze basisbeginselen van onze pedagogie.
  • Je krijgt een ruim aanbod van vrijetijdsactiviteiten. We trekken er graag samen om uit naar een feestje, kermis, cinema, iets gaan drinken,…
  • Indien je in aanmerking komt kan je ook werken in De Ark. Iedere gemeenschap biedt ook ‘dagbestedingsondersteuning’ aan.
  • We gaan actief met jou actief op ziek naar een netwerk van vrienden. Het hebben van contacten met andere mensen dan met wie je samen woont en werkt zijn is belangrijk. 

Intensieve woonondersteuning

In de huizen van De Ark wordt  ‘intensieve woonondersteuning’ geboden. Dit betekent dat er steeds assistenten in huis zijn om waar nodig ondersteuning te bieden. Er is ook nachtpermanentie in de vorm van inslapende assistenten.

Liever zelfstandiger ?

De meeste Arkgemeenschappen bieden ook woonondersteuning aan op studio of appartement. Zò woon je zelfstandiger en kijken we samen hoe de band met de gemeenschap vorm kan krijgen. 

Kom je in aanmerking ?

De Ark is erkend en gedeeltelijk gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH bepaalt mee welke mensen met een verstandelijke beperking bij ons kunnen komen wonen.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt, dan neem je best even contact op met jouw dichtstbijzijnde Arkgemeenschap. 

Zin om in De Ark te wonen ?

Zou je graag in De Ark wonen of wil je eens komen kijken en kennis maken ? Laat het ons zeker weten. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Arkgemeenschap. Indien er niet meteen plaats is kan je misschien wel als vriend aansluiten bij bepaalde activiteiten. Zo leren we elkaar alvast beter kennen.

Wij richten ons niet enkel op je beperkingen en domeinen waar je ondersteuning bij nodig hebt. Wij willen jou als mens leren kennen. We gaan uitdrukkelijk op zoek naar jouw kracht, jouw gaven en talenten. Je bent 100% mens!

--- getuigenis ---

Ik woon graag in De Ark. Ik mag er ook mijn eigen hobby's doen. Ik maak er vrienden. Ik neem 's morgens de bus naar 't Ateljee waar ik ga werken. De anderen gaan met de auto, maar ik ga liever zelfstandig.

Wim, De Ark Antwerpen